SIRA NO
KABAHATLER KANUNU MADDE NUMARASI
KABAHATİN
2017 YILI İÇİN UYGULANACAK MİKTAR(*)
ADI
İŞLENME ŞEKLİ
1
Madde 32
EMRE AYKIRI DAVRANIŞ
Genel
227 TL
2
Madde 33
DİLENCİLİK
Genel
109 TL
3
Madde 34
KUMAR
Genel
227 TL
4
Madde 35
SARHOŞLUK
Genel
109 TL
5
Madde 36
GÜRÜLTÜ
(Gerçek Kişi)
109 TL
6
Madde 36
GÜRÜLTÜ
(Ticari İşletme)
2.327-11.658 TL
7
Madde 37
RAHATSIZ ETME
Genel
109 TL
8
Madde 38
İŞGAL
Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere
109 TL
9
Madde 38
İŞGAL
Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere
227-1.155 TL
10
Madde 39
TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ
Kamu Hizmet Binalarında
109 TL
11
Madde 39
TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ
Toplu Taşıma Araçlarında
109 TL
12
Madde 39
TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ
Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında
109 TL
13
Madde 39
TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ
Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında
109 TL
14
Madde 40
KİMLİĞİ BİLDİRMEME
Genel
109 TL
15
Madde 41
ÇEVREYİ KİRLETME
Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye
36 TL
 
16
 
 
Madde 41
ÇEVREYİ KİRLETME
Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye
1.155-11.658 TL
17
Madde 41
ÇEVREYİ KİRLETME
Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara Bırakanlara
109 TL
18
Madde 41
ÇEVREYİ KİRLETME
İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye
227-6.989 TL
19
Madde 41
ÇEVREYİ KİRLETME
İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde
227-11.658 TL
20
Madde 41
ÇEVREYİ KİRLETME
Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin Belirlenen Günün Dışında Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye
109 TL
21
Madde 41
ÇEVREYİ KİRLETME
Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye
575 TL
22
 
Madde 42
 
 
AFİŞ ASMA
 
Tüzel Kişi
227-6.989 TL
23
 
Madde 42
 
 
 
AFİŞ ASMA
 
 
Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere
227-6.989 TL
24
Madde 43
 
SİLAH TAŞIMA
 
Genel
109 TL